Horsemanship...Ranger är en Mustang som under Kittys Laumans träning blivit en helt fantastisk häst. Det finns en hel serie. så man kan följa utbildningen av Ranger vecka för vecka. Nedan den första dagen med kontakt och tillvänjningen med människan. 
10 veckor senare har han utvecklats så här mycket! Imponerande...


RSS 2.0